Over mij

Ik ben Hester Loeff, ik hou me sinds een aantal jaar bezig met de fascinerende wereld van natuuronderzoek en natuurhistorie. Ik ben conservator van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen voor de collectie naturalia, met als hoofdmoot de collectie fossiele landzoogdieren. Lid van de Werkgroep Geologie van het KZGW, secretaris van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (www.pleistocenemammals.com), de werkgroep kwartaire en tertiaire Geologie, Nederlandse vereniging voor Geologie, Nederlandse Malacologische Vereniging.
Ik hou me verder bezig met onderzoeken van strandmateriaal. Heb collecties van fossielen van de Maasvlakte, schelpencollecties van het Banjaardstrand, het strand Westenschouwen, de Kaloot, Brouwersdam. Mijn doel is niet om een zo groot mogelijke collectie te hebben, maar om nieuwe ontdekkingen te doen, voor mij nieuwe soorten vinden, leren en mijn kennis verbreden en eventueel materiaal te schenken aan musea.
Daarnaast vind ik het geweldig om mijn kennis over te brengen en anderen te leren kijken naar wat er voor moois te vinden is.
Ook maak ik rariteiten,-of wonderkabinetjes en maak ik schelptekeningen.
Verder bestudeer ik Natuuronderzoekers als Charles Darwin, Alexander von Humbold, Job Baster etc. Op 7 april 2018 mocht ik in het prachtige kerkje van Schokland de ‘van der Lijn aanmoedigingsprijs’ in ontvangst nemen. Deze prijs word elk jaar uitgereikt aan amateur geologen die zich verdienstelijk hebben gemaakt of die dat nog gaan doen.
In juni 2019 is in het kader van het 250 jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuws genootschap der Wetenschappen de tentoonstelling ‘Expeditie Zeeuwse IJstijd’ geopend in het Stadhuismuseum in Zierikzee, hier heb ik als conservator van het KZGW en als gastconservator van het Stadhuismuseum aan gewerkt. De tentoonstelling liep tot en met 3 november 2019.

Ik ben te vinden op twitter onder Hester Loeff En op Mastodon Mastodon